Urus Wang Anda Dengan Bijak

Urus Wang

Pengurusan kewangan yang bijak perlu diterapkan sejak dari awal remaja lagi bagi membolehkan golongan ini membiasakan diri untuk memastikan mereka membelanjakan wang terhadap benda atau perkara yang memanfaatkan sekali gus tidak membazir.

Golongan remaja adalah kumpulan yang mungkin masih lagi dalam alam persekolahan dan pendidikan. Mereka adalah golongan yang tidak bekerja dan mendapat wang saku daripada ibu bapa. Justeru pada peringkat umur sebegini mereka masih lagi tidak terdedah terhadap apa juga bentuk pinjaman ataupun pelaburan.

Namun pada peringkat umur sebegini adalah elok sekiranya mereka didedahkan dengan ilmu pengurusan kewangan bagi manfaat kehidupan mereka masa ini atau pada masa mereka dewasa.

Dari semasa ke semasa golongan remaja akan mempunyai wang bagi perbelanjaan diri masing-masing. Wang ini diperoleh daripada ibu bapa atau penjaga, pemberian biasiswa dan lain-lain.

Melalui wang yang mereka perolehi inilah remaja mempunyai pilihan bagaimana cara untuk mereka membelanja wang tersebut. Remaja turut mempunyai pilihan untuk menyimpan wang tersebut di dalam bank.

Namun kebiasaannya, remaja yang memiliki wang akan membelanjakannya bagi memenuhi keperluan dan kemahuan diri. Wang ini pastinya akan digunakan untuk membeli peralatan pembelajaran selain untuk membeli pakaian dan alat perhiasan diri. Malah ada yang menggunakannya untuk membeli gajet.

Apatah lagi dengan lambakan barangan jualan di alam maya lebih memudahkan untuk golongan remaja berbelanja.

Namun bagi remaja yang bijak, sejumlah wang yang mereka miliki akan disimpan. Wang simpanan berkenaan akan digunakan bagi menampung kos pendidikan peringkat tinggi pada masa hadapan. Kumpulan remaja ini membuat simpanan kerana tidak mahu membebankan ibu bapa mereka.

Tambahan pula, remaja ini sedar bahawa unjuran kos pengajian peringkat tinggi dijangka terus meningkat pada masa depan. Dalam masa yang sama persaingan untuk mendapatkan biasiswa adalah sengit.

Remaja yang menyimpan ini sedar bahawa hanya dengan pendidikan yang tinggi mampu membawa mereka keluar dari kancah kejahilan dan juga menjamin kehidupan yang lebih selesa pada masa depan.

Pengenalan kepada produk serta sistem kewangan yang ada di pasaran merupakan antara cara yang boleh digunakan bagi membolehkan kumpulan remaja memahami manfaat yang ditawarkan serta faedah berbanding antara pelbagai sistem kewangan tersebut.

Kumpulan remaja ini sepatutnya didedahkan perbezaan antara sistem kewangan Islam dan sistem kewangan konvensional. Dengan cara ini remaja dapat membezakan produk perbankan yang mana menjurus kepada perjanjian yang lebih adil dan saksama.

Dengan cara ini remaja boleh memilih produk yang mampu menjamin pulangan terhadap pinjaman dan pelaburan yang mereka lakukan. Mereka juga perlu didedahkan dengan sumber serta pakar yang mampu mengupas topik pengurusan kewangan dengan lebih mendalam seperti buku-buku atau majalah berkaitan, kakitangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), internet dan sebagainya.

Namun sebenarnya amat penting bahawa ilmu pengurusan kewangan diperkenalkan di sekolah. Pendidikan melalui mata pelajaran tertentu merupakan kaedah utama yang boleh diterapkan dalam mendidik remaja berkaitan pengurusan kewangan yang bijak.

Usaha ini boleh dilaksanakan sama ada melalui pengenalan satu subjek khusus berkenaan pengurusan kewangan individu atau juga boleh diterapkan ke dalam mata pelajaran yang lain seperti kemahiran hidup ataupun matematik.

Selain itu penggunaan media massa juga dilihat amat berkesan dalam menyampaikan mesej pengurusan kewangan bijak remaja.

Dalam dunia tanpa sempadan dan penggunaan telefon pintar yang amat luas dalam kalangan remaja, Internet merupakan salah satu cara yang amat berkesan bagi mendidik remaja dalam pengurusan kewangan yang bijak.

Shares

Leave a Reply